Back to top
Rezba stvárňujúca pápeža
Kostol sv. Martina v Utrechte, Holandsko, koniec 15. storočia
Dubové drevo
Museum Catharijneconvent, Utrecht, Holandsko

Kresťanstvo sa z Blízkeho východu rozšírilo do celej Európy, pričom získalo nesmierny vplyv a stalo sa charakterizujúcou črtou západnej civilizácie. Aj dnes európske hodnoty, tradície a kultúra odrážajú toto dlhoveké kresťanské dedičstvo.