Back to top
Portrait de Monsieur et Madame Georges Hobé
Belgicko, druhá polovica 19. storočia
Gustave Vanaise (1854 – 1902)

Slovo „buržoázia“, pochádzajúce z francúzštiny, opisuje novú spoločenskú kategóriu ľudí, ktorá vzišla zo spoločenských zmien vyvolaných priemyselnou revolúciou. Táto ekonomicky nezávislá a vzdelaná vrstva získavala politické práva a bola hybnou silou hospodárskych a politických zmien.