Back to top
Odliatok hlavy zuluského chlapca
Berlín, Nemecká ríša, 1891
Castanove Panoptikum
Sadra
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dublin, Írsko

V samotnej Európe boli niektoré národy vnímané ako rasovo „menej rozvinuté“ než ostatné. Podľa týchto rasistických koncepcií sa tieto spoločnosti zvyčajne opisovali tak, že z geografického a sociálneho hľadiska sa nachádzajú na okraji Európy, a často sa považovali za živých predkov rozvinutejších rás, ktoré v 19. storočí žili v Európe.