Back to top
Prídelové lístky
Maďarsko, 40. roky 20. storočia
Replika
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapešť, Maďarsko

Rady na chlieb sú bežným javom a vynaliezaví ľudia zužitkovávajú všetko, čo sa im dostane do rúk, na kúrenie, ošatenie a ostatné najnutnejšie potreby.