Back to top
Stalin sa pokúša blokovať Marshallov plán
The New York Times, Spojené štáty americké, 1947
Edwin Marcus
Karikatúra
Reprodukcia
The New York Times, Spojené štáty americké

Prostriedky z Marshallovho plánu boli ponúknuté väčšine krajín západnej aj východnej Európy, no Sovietsky zväz nariadil vládam štátov, ktoré boli pod jeho vplyvom, aby ponuku odmietli, čo prispelo k ešte hlbšiemu rozdeleniu kontinentu. V čase skončenia realizácie tohto plánu prekonali všetky štáty, ktoré pomoc prijali, svoju predvojnovú hospodársku úroveň.