Back to top
Maketa trojizbového bytu WBS 70
Východné Nemecko, 70. roky 20. storočia
Replika
Deutsches Historisches Museum, Berlín, Nemecko

Satelitné mestá a veľké sídliská sa budovali podľa zásad modernistickej architektúry. Dopravné uzly a strediská sociálnych služieb boli lemované dlhými kilometrami rovnakých blokov zo šedého betónu. Negatívne následky takéhoto extrémneho funkcionalizmu a neúprosnej estetickej typizácie na životy ľudí a štruktúru spoločnosti sa prejavili až neskôr.