Back to top
Dánsky pas ES
Dánsko, 1994
Súkromná zbierka, Brusel, Belgicko

Európsky pas zavedený v roku 1985 zdôrazňuje nové možnosti voľného pohybu a symbolizuje konkrétne úsilie Európskeho spoločenstva o vzbudenie pocitu európskeho občianstva.