Back to top
80 000 strán právnych predpisov EÚ
Holandsko, 2003
Rem Koolhaas
Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Čo znamená europeizácia? Je to prijatie a uplatňovanie spoločných právnych predpisov všetkými členskými štátmi EÚ, ktoré podporuje čoraz väčšie zbližovanie záujmov a stieranie rozdielov. Tieto právne predpisy, známe ako acquis communautaire, sa vyvíjali niekoľko desaťročí a krajiny, ktoré vstupujú do EÚ, ich musia začleniť do svojich vnútroštátnych právnych systémov.