Back to top
Brošňa s vyobrazením antických ruín
Rím, Taliansko, 1790 – 1830
Sklo, mozaika a zlato
New-York Historical Society, New York, Spojené štáty americké

V 19. storočí sa mnohí zámožní Američania vydávali na veľkú cestu po Európe. Staroveké ruiny, renesančné umelecké diela a romantické scenérie utvárali ich predstavy o Európe. Cestovatelia posielali domov alebo si osobitne objednávali spomienkové predmety, ktoré sa niekedy vyznačovali pozoruhodnou dômyselnosťou alebo rozmermi.