Back to top
Tinker Imagineers, Utrecht, Holandsko

Bezprostredne po vojne ešte v Európe ešte neexistovala špecifická kultúra mládeže. Novo vznikajúce mládežnícke kultúry ovplyvnené Amerikou však prilákali veľké množstvo mladých ľudí v Európe, ktorí chceli vyjadriť svoju individualitu a nesúhlas s konformnou spoločnosťou. Takmer v každej krajine sa objavili rôzne subkultúry: Teddy Boys a Rockers vo Veľkej Británii, Blousons noirs vo Francúzsku, Teppisti v Taliansku, Nozem v Holandsku, Halbstarken v Nemecku, Bikinarze v Poľsku, Jampecok v Maďarsku, Malagambisti v Rumunsku, Potápky či Páskové v Československu a Stiljagi v Sovietskom zväze.

Orgány na Východe aj Západe znepokojil rozmach subkultúr mladých ľudí. Vláda a polícia vnímali týchto mladých ľudí čoraz viac ako výtržníkov a mladistvých delikventov a šikanovali ich kvôli ich vzhľadu.