Back to top
Panková bunda – koža a kov
Oddiel 80. roky 20. storočia

Vysoká nezamestnanosť viedla mnohých mladých ľudí k tomu, že dlhšie študovali a usadzovali sa až neskôr. Frustrácia rástla aj vo východnej Európe, kde mladí ľudia videli v čase zlyhávajúceho komunizmu len málo šancí na pokrok. V hudbe mladých ľudí zaznieval rovnaký refrén – „No Future“ (bez budúcnosti). Hospodárska, kultúrna a politická stagnácia inšpirovala nové žánre a subkultúry. Napríklad pank, ktorý mal šokovať a urážať, prinášal kritiku súčasnej spoločnosti a životného štýlu v celej Európe.