Back to top
Tinker Imagineers, Utrecht, Holandsko

Mladí ľudia a mládežnícke hnutia v Európe vyjadrovali svoju túžbu po mieri, ktorú bolo možné naplniť len spojením síl cez hranice jednotlivých štátov. Mladí ľudia boli zobrazovaní ako krásni a silní a so symbolmi mieru, ktoré vyjadrovali ich cezhraničnú jednotu v boji za slobodu. V celej Európe sa organizovali medzinárodné mládežnícke tábory a stretnutia mládeže, ktoré mali prispieť k povojnovému zmiereniu.

Studená vojna však túto situáciu zmenila. Sovietska nadvláda uvrhla východnú Európu do izolácie a prerušila bohaté medzinárodné kontakty. Mládež a mladí ľudia sa stali kľúčovou zbraňou v propagandistickej vojne medzi Východom a Západom.