Back to top

Putovná výstava Fake For Real

OPIS

Výstava Domu európskej histórie sa vydáva na cestu: Fake for Real – Falzifikát či originál? História pozmeňovania a falšovania


Legenda hovorí, že starovekí Gréci použili dreveného koňa, aby oklamali svojich nepriateľov a prekonali múry Tróje. V priebehu stáročí sa podvrhy a klamstvá využívali na dosiahnutie cieľov ich tvorcov, či už vo vojne, politike, hospodárstve a ďalších sférach ľudskej činnosti. Výstava s názvom Fake for Real: História pozmeňovania a falšovania viac ako rok skúmala tieto témy v bruselskej základni Domu európskej histórie. Teraz sa chystá na turné.

 

Výstava predstavuje podvrhy v priebehu dejín. Opisuje osobitné historické okolnosti, ktoré vysvetľujú ich vznik, záujmy a motívy v ich pozadí, ako aj ich dosah. Ukazuje aj to, ako boli nakoniec odhalené. Fake for Real zobrazuje viac ako 50 artefaktov zo zbierky Domu európskej histórie, ktoré sú chronologicky zoradené v rámci šiestich veľkých tém. Zahŕňa aj filmy a interaktívne hry.

 

Čo je vystavené?

V každej prípadovej štúdii ide o príbeh falšovania a klamstva: od údajnej Konštantínovej donácie cez zmanipulované biografie stredovekých kresťanských svätcov až po sfalšované umelecké diela a falšovaný spotrebný tovar. Výstava predstavuje širokú škálu rôznych predmetov, umeleckých diel, obrázkov a historicky dôležitých dokumentov, máp znázorňujúcich imaginárne územia, rozpráv o čarodejníctve či falošných dôkazov použitých na obvinenie dôstojníka francúzskeho delostrelectva zo špionáže, ktoré boli súčasťou príbehu známeho ako Dreyfusova aféra. Posledná časť výstavy s názvom Éra postpravdy? pozostáva z interaktívneho priestoru plného hier a videí, kde sa návštevníci môžu zahrať na overovateľov faktov, rozhodovať o tom, čo bude zverejnené a čo nie, a zaexperimentovať si s inovatívnou „filtrovacou bublinou“, aby videli, ako fungujú sociálne médiá. Výstava sa končí súčasnou „infodémiou“ v súvislosti s ochorením COVID-19 a skúmaním dezinformácií o pandémii. Všetky exponáty dojímavým a jedinečným spôsobom ukazujú, ako chceme svet vnímať alebo ho zámerne prezentovať v skreslenej podobe.

 

Čo ponúkame návštevníkom?

Výstava nabáda návštevníkov, aby sa zamysleli nad tým, ako a na aký účel sa vytvárajú falošné informácie a podvrhy. Takisto vysvetľuje, že vďaka kritickému prístupu, vede alebo jednoduchej zvedavosti sa tieto klamstvá nakoniec odhalia. Fake for Real ponúka náhľad do rôznych významov pripisovaných pravde, podvrhom a dôkazom v priebehu dejín.

Motívy, stratégie a nástroje, ktoré používajú podvodníci a falšovatelia, vyplývajú z osobitných politických a sociálnych okolností. Napriek tomu sa zdá, že tendencia človeka veriť falzifikátom je univerzálna, rovnako ako sú univerzálne aj motívy, ktoré ľudí vedú k zavádzaniu druhých. Medzi kľúčové ciele výstavy preto patrí podpora mediálnej gramotnosti, posilnenie kritického myslenia prostredníctvom historických príkladov a poskytnutie návodov, ako bojovať proti dezinformáciám v súčasnej dobe.

 

Kto sme

Dom európskej histórie bol otvorený v máji 2017 a nachádza sa v európskej štvrti v Bruseli. V jeho stálych výstavných galériách sa návštevníci vnárajú do dejín devätnásteho a dvadsiateho storočia a vývoja európskej integrácie. Múzeum zaujíma celoeurópsky uhol pohľadu, ktorý skúma rozmanitosť kontinentu a rôzne interpretácie jeho dejín. Zistite viac o nás a o výstave Fake for Real v Bruseli.

 

 

Praktické informácie

Druh výstavy: príbehová putovná výstava na kľúč s múzejnými predmetmi, interaktívnymi prvkami a multimédiami
Druh hostiteľskej inštitúcie: Múzeá alebo centrá s múzejnými funkciami a knižnice

Minimálne podmienky, ktoré musí splniť hostiteľská inštitúcia:
• miestny partner hovoriaci anglicky
• dostatočný personál so zručnosťami na manipuláciu s exponátmi
• technický personál a skúsení pedagógovia na realizáciu vzdelávacích programov
• možná vysoká návštevnosť

Poplatky za prenájom: výstava je zadarmo
Trvanie: najmenej 3 mesiace
Požadované priestory: minimálne 300 m²
Možné dátumy: po septembri 2023 až do decembra 2026
Náklady hosťujúcej inštitúcie: jednosmerná preprava a poistenie výstavy vo vlastných priestoroch, údržba na mieste, miestna propagačná kampaň, dočasné uskladnenie v prípade potreby
Príspevok Domu európskej histórie: všetky potrebné fyzické aktíva: výstavné predmety, výstavné texty v 2 alebo 3 jazykoch (angličtina + 1 alebo 2 miestne jazyky), vitríny, súpravy, dizajnové, audiovizuálne a osvetľovacie zariadenia
Partnerstvo: Dom európskej histórie je otvorený spolupráci s hostiteľským múzeom s cieľom doplniť výstavu z hľadiska podujatí a ďalších výstav.

 

Kontakt: Raluca Neamu – projektový manažér, putovná výstava / E-mail – telefón: +32 47 47 01 435