Back to top

PEDAGÓGOVIA A UČITELIA

Dom európskej histórie je miestom pre vás a vašich študentov. Informuje, konfrontuje, vyzýva zamyslieť sa, ale predovšetkým umožňuje klásť otázky týkajúce sa dejín a objavovať ich. Kľúčovým prvkom nášho prístupu k vzdelávaniu je skúmanie a hodnotenie významnej úlohy, ktorú dejiny zohrávajú v našom modernom svete.

Vytvorili sme rôzne vzdelávacie materiály prispôsobené potrebám rôznych vekových skupín a schopností učiť sa. Máme rozsiahlu online ponuku, takže naše učebné materiály môžete využiť vo svojej triede, nech ste kdekoľvek. Prezrite si nasledujúce stránky a zistite, čo by bolo pre vás a vašich študentov najvhodnejšie.

AKTIVITY PRE VAŠU TRIEDU

Prezrite si naše široké spektrum bezplatných plánov vyučovacích hodín, ktoré sú dostupné vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Naše materiály sa vzťahujú na mnohé oblasti zbierky DEH a náš rozmanitý program výstav. Preskúmajte ich flexibilnú štruktúru a využite ich v triede alebo na domáce úlohy...

NÁVŠTEVY SO SPRIEVODCOM A SEMINÁRE

Využite vašu návštevu čo najlepšie vďaka našej rozsiahlej ponuke seminárov, podujatí, rozhovorov, návštev so sprievodcom a ďalších aktivít pre základné a stredné školy.

Young visitors reading museum resources

NÁVŠTEVY BEZ SPRIEVODCU

Pozrite si naše samostatne riadené aktivity a pomôžte študentom prehliadnuť si naše galérie vlastným tempom.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Máte otázky týkajúce sa našich vzdelávacích materiálov a ponuky? Kliknite sem, ak si chcete pozrieť náš zoznam často kladených otázok.