Back to top

ČO SI MYSLÍTE, KTO STE? – IDENTITA/PAMÄŤ

Vek: 
6-11, 12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
Predmet: 
History - General
OPIS

Ako definujete svoju identitu? Identita sa neustále mení a vyvíja, a preto sú aj naše názory na to, kto sme a kto asi sú ostatní, otvorené zmenám. Ako definujete svoju pamäť? To, kto a čo sme, je z veľkej časti zásluhou našej minulosti alebo toho, čo si z nej pamätáme. Podobne ako identita sa môže aj naša pamäť meniť v závislosti od okolností. V rámci tohto seminára sa skúma viacrozmerný charakter identity a pamäti.