Back to top

HRANICE A MOSTY – MIGRÁCIA

Vek: 
6-11, 12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
Predmet: 
History - General
OPIS

Počas tohto seminára budú študenti analyzovať osobné príbehy s cieľom lepšie pochopiť, čo migrácia mohla znamenať v rôznych obdobiach a kontextoch. Vybrané príklady ilustrujú pohyby populácií v 19., 20. a 21. storočí, ktoré mali značný vplyv na európsku históriu.