Back to top

JASTRABY A HOLUBICE – KONFLIKT

Vek: 
6-11, 12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
Predmet: 
History - General
OPIS

Cieľom tohto semináru je pomôcť študentom uvažovať o dôvodoch, ktoré môžu jednotlivcov a skupiny dostať do vzájomnej konfrontácie, a o tom, ako možno riešiť konflikt. Poukazuje na to, že dnešná Európa je z veľkej časti výsledkom dejín vojen, okupácie a ničenia, ako aj dejín solidarity, vyjednávania a zmierovania.