Back to top

ROVNOPRÁVNI? – ĽUDSKÉ PRÁVA

Vek: 
6-11, 12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
Predmet: 
History - General
OPIS

Moje právo? Vaše právo? Naše právo? Boli práva v histórii ohrozované? Sú ohrozené v súčasnosti? Tento seminár sa zameriava na preskúmanie niektorých najvýznamnejších kategórií v rámci širokého vymedzenia pojmu „ľudské práva“. Na základe príkladov z európskej histórie sa študentom umožní ozrejmenie tejto problematiky.