Back to top

Ako sa zapojiť do Vlak a spomienky

Dom európskej histórie do tohto programu prispieva online zbierkou osobných príbehov z celej Európy o cestách vlakom cez hranice štátov ako zážitkov, ktoré vytvárajú spoločnú Európu.

Vedeli by ste zabezpečiť krátky videozáznam na túto tému so zameraním na tieto otázky:

 • Ako spomínate na svoju cestu vlakom do zahraničia? Máte nejaké konkrétne spomienky, o ktorých by ste nám chceli porozprávať?
 • Čo pre Vás vtedy znamenalo, že môžete alebo nemôžete  cestovať vlakom?
 • Čo na Vás zapôsobilo viac: cesta alebo to, kam ste cestovali?
 • Aký vplyv majú tieto skúsenosti na Váš súčasný život?

Technické usmernenia:

 • Predstavte sa, prípadne povedzte, kde pracujete.
 • Videozáznamy by nemali byť dlhšie ako 120 sekúnd, s prestávkami medzi odpoveďami. Môžu byť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ.
 • Uistite sa, že zvuk má dobrú kvalitu, používajte mikrofón alebo súpravu hands-free, prípadne nakrúcajte na tichom mieste.
 • V prípade videonahrávok môžete pripojiť samostatné súbory fotografií s ľubovoľným relevantným textom. Do videa ich môžeme vložiť my.
 • Prednosť majú formáty JPEG, mp4, mov.
 • Príspevky treba zaslať na adresu historia-press@ep.europa.eu alebo skopírovať do tohto priečinku na disku pre Google.
 • Vyplnením autorizačného dokumentu dáte súhlas s použitím svojho príspevku na našej webovej stránke, v priestoroch múzea a výňatkov z neho na našom kanáli v sociálnych médiách.

Všeobecný kontext:

Vlak a to, že môže prechádzať hranice regiónov a štátov, mal a stále má pre Európu a Európanov reálny význam. Sieť železníc začali vznikať na našom kontinente od 40. rokov 19. storočia. Tento nový prostriedok pre dopravu a komunikáciu skrátil cestovanie a úplne zmenil to, ako vnímame čas a priestor. V časoch priemyselnej revolúcie sa vlak stal symbolom pokroku a modernosti.

Vlak sa však niekedy používa aj na menej pozitívne účely. Pomáhal pri využívaní zdrojov v kolóniách. Počas vojny prepravoval bojové jednotky. Najstrašnejšie ukrutnosti sa spájajú s dobytčími vozňami na deportáciu miliónov európskych Židov počas druhej svetovej vojny. Po vojne sa vlak stal dopravným prostriedkom, ktorý podnietil celoeurópsky cestovný ruch a mobilitu, a tak sprevádzal európsku integráciu a europeizáciu.  V čase svojho vynálezu bol symbolom akcelerácie spoločnosti, dnes je naopak spojený s potrebou spomaliť a nachádzať udržateľnejšie spôsoby cestovania.

Otázka slobody pohybu a cestovania cez hranice je aj dnes veľmi dôležitá, napríklad v nadväznosti na hraničné kontroly počas pandémie COVID a obavy členských štátov z prisťahovalectva, ktoré posilnili nedávnu kritiku EÚ. V snahe znížiť emisie uhlíka, umožniť hospodárne presúvať tovar a pracovnú silu cez hranice, ako i kultúrnu: umožniť mladým ľuďom získavať širší rozhľad v čase, keď sa formuje ich život, predstavuje železnica osobitne aktuálnu politickú a ekologickú otázku.