Back to top

Dokumentujeme prejavy solidarity v Dome európskej histórie

Súčasná pandémia nie je len ohrozením zdravia, ale má aj hlboký sociálny, hospodársky a kultúrny dosah. Svet sa pred našimi očami mení. Aby sme pochopili, ako sa mení, musíme si pozorne pozerať okolo seba: stačí, keď sa pozrieme len z okien našich domovov.

Keď sa pozrieme z okien nášho múzea, vidíme Európanov v ťažkej situácii, ktorí si však navzájom pomáhajú a podporujú sa, Európanov, ktorí sú odlúčení, ale stále hľadajú možnosti, ako sa spojiť napriek obmedzeniu fyzického kontaktu a zatváraniu hraníc. Vidíme Európanov, ktorí prejavujú solidaritu, nádej a odolnosť aj v nepriaznivých časoch. Pripomína nám to bolestné príbehy z minulosti, ktoré rozprávame prostredníctvom našich výstav, a pripomína nám to tiež, ako Európania tieto kvality preukázali v minulosti.

Zdokumentovanie solidarity v celej Európe

Dom európskej histórie začal projekt zameraný na zdokumentovanie prejavov solidarity a nádeje Európanov, ako aj budovania komunít a ich tvorivosti pri zvládaní súčasnej pandémie, dramatických situácií, potrieb a núdzových situácií, ktoré vyvolala. Zozbierame príbehy, predmety, obrázky a zvuky, ktoré nám pomôžu tento príbeh prerozprávať, keď „už bude po všetkom“.

Už existuje niekoľko muzeálnych a archívnych iniciatív, ktoré dokumentujú každodenný život počas tejto pandémie vo svojich spoločenstvách. A dúfajme, že budú nasledovať mnohé ďalšie. Spoločenstvo, ktorému slúži Dom európskej histórie, je však európskym spoločenstvom. Rozprávame európske príbehy. Je to inšpirujúca, ale niekedy aj ochromujúca úloha. V týchto zvláštnych a neistých časoch však existuje európsky príbeh, ktorý sa nám rozvíja pred očami a ktorý musíme zdokumentovať.

Pozitívne posolstvá

Dúhové transparenty, ktoré dávajú nádej Talianom, že „Andrà tutto bene“ („Všetko bude dobré“), teraz zdobia okná a balkóny v celej Európe v rôznych jazykoch, ale všetky s tým istým nádejným posolstvom. Vyššie vyobrazené posolstvo na obrázku Smarandy je len jedným z tisícov možných príkladov, ktoré ukazujú „skutočnú farbu“ Európanov, ktorá sa prejaví v najhoršom období.

Keď krajiny uzatvárajú hranice a zaoberajú sa len vlastnými problémami, ľudia sa naraz ocitnú na jednej alebo druhej strane hranice, na ktorej existenciu už dokonca aj zabudli. Zhromažďujeme posolstvá priateľstva a nostalgie, ktoré sa objavili na týchto staronových hraniciach: „Stýská se mi po tobě Čechu“ („Je mi za tebou ľúto, Čech“) / „I ja za tobą Polaku“ („Aj mne za tebou, Poliak“).

V čase nedostatku zdravotníckeho materiálu, od ochranného vybavenia až po život zachraňujúcu pľúcnu ventiláciu, nastupujú majitelia 3D tlačiarní. Vyrábajú rýchlejšie a lacnejšie prototypy, ktoré zachraňujú životy.

Byť spolu v časoch obmedzovania fyzického kontaktu je výzvou. V celej Európe i všade vo svete však ľudia nachádzajú nové spôsoby, ako sa skontaktovať a spojiť: či už sú to telefonické hovory s osamelými starými ľuďmi, alebo poľovačky na plyšové medvedíky organizované pre deti v oknách ich susedov.

Tým, ktorí kvôli obmedzeniu voľného pohybu prišli o zdroj príjmov, prichádzali títo susedia takisto na pomoc. Taliani tomu hovoria „la spesa sospesa“ –  kto môže, dáva, kto nemôže, berie!

Každý večer o ôsmej sa Európania vykláňajú z okien a potleskom vyjadrujú uznanie tým, ktorí bojujú s vírusom v prvej línii: zdravotníckym pracovníkom. Tento výjav sprevádzaný typickým zvukom sa stane súčasťou nášho dedičstva.

Ako nedávno povedal jeden múdry starý človek pred veľkým prázdnym námestím: „Sme na tej istej lodi, všetci zraniteľní a dezorientovaní, ale zároveň dôležití a potrební.“ Sme presvedčení, že múzeá musia teraz robiť to, čo vedia najlepšie: dokumentovať a vystavovať naše príbehy a zároveň nám pripomínať ťažké obdobie, ktoré sme už prekonali, ako aj solidaritu a ľudskosť, ktoré vždy všetko urobili znesiteľnejším.

Ďalšie kroky

Ak sa s nami chcete podeliť o príbehy, predmety, obrázky a zvuky, ktoré vás teraz obklopujú, napíšte nášmu tímu.

„Tu si môžete prečítať ďalšie príbehy v rámci projektu Make Covid History“

Fotografia: Ana-Maria Rampelt