Back to top

In memoriam: profesor Włodzimierz Borodziej (1956 – 2021)

Dom európskej histórie prišiel o jedného zo svojich zakladateľov. Profesor Włodzimierz Borodziej, ktorý zomrel 12. júla, bol významným, vynikajúcim historikom. Venoval sa súčasným dejinám Poľska a strednej a východnej Európy.

Profesor Borodziej, ktorý dlhé roky vyučoval dejiny na Varšavskej univerzite, bol prizvaný do projektu DEH. Tu sa stal členom výboru odborníkov, ktorých úlohou bolo vypracovať dejovú líniu múzea známeho ako Koncepčný základ DEH. V rokoch 2009 – 2019 bol predsedom akademického výboru DEH, jedného z dvoch riadiacich orgánov múzea, ktorý dohliadal na vývoj, otvorenie a prvé roky múzea. Svojimi osobitnými vedomosťami a citlivosťou prispel profesor Borodziej k spôsobu, akým DEH vykresľuje pohnuté udalosti 20. storočia, najmä vo vzťahu k východnej Európe po druhej svetovej vojne.

Pre všetkých, ktorí sa počas jeho pôsobenia ocitli v blízkosti projektu DEH, bol predovšetkým ľudským a vzácnym kolegom. V nedávnej minulosti preukázal obrovskú politickú odvahu a postavil sa tvárou voči nepokojom a problémom vo svojej domovine. Bol to čestný muž, ktorý vyznával európske hodnoty. Bude veľmi chýbať, ale neupadne do zabudnutia.

V mene správnej rady, akademického výboru a tímu Domu európskej histórie vyjadrujeme rodine profesora Borodzieja úprimnú sústrasť.