Back to top

Nové bezpečnostné opatrenia pre návštevníkov Domu európskej histórie

REZERVÁCIE

Treba návštevu rezervovať vopred?

Jednotlivci môžu Dom európskej histórie navštíviť bez predchádzajúcej rezervácie. Skupiny 10 a viac osôb si musia návštevu zarezervovať vopred. Príďte, prosím, v stanovenom čase, aby bolo možné dodržať všetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Je veľkosť skupiny obmedzená?  

Nie, nie je. Treba však vedieť, že návštevu Domu európskej histórie na časový úsek 30 minút.

Ako môžem zarezervovať návštevu Domu európskej histórie?

Jednotlivci môžu múzeum navštíviť bez rezervácie. Skupiny 10 a viac osôb si musia návštevu zarezervovať vopred.

Návštevu treba zarezervovať cez tento odkaz.

Do múzea sa vstupuje v tridsaťminútových intervaloch.

Na kedy si môžem zarezervovať návštevu?

Počas otváracích hodín sa do múzea vstupuje v tridsaťminútových intervaloch, posledný vstup je o 16.30 h.

Treba pri vchode predložiť rezerváciu, ak je v našej skupine viac ako 10 osôb?

Vedúci skupiny, v ktorej je viac ako 10 osôb, musí vytlačiť potvrdenie rezervácie a mať ho v deň návštevy so sebou alebo uložené na svojom mobilnom zariadení.

 

ČO PONÚKAME NÁVŠTEVNÍKOM

Ako dlho trvá prehliadka?

Prehliadka Domu európskej histórie trvá približne 90 minút.

Aké hygienické opatrenia platia pri vstupe?

Počas zdravotnej krízy Dom európskej histórie dodržiava v plnej miere vnútroštátne predpisy týkajúce sa verejného zdravia.

Je k dispozícii sprievodca?

Áno, prehliadky so sprievodcom sú opäť k dispozícii v angličtine, holandčine, nemčine a francúzštine pre skupinu 10 a viac osôb. Približne. trvanie: 90 min. Rezerváciu je potrebné vykonať 4 týždne vopred.

Majú školy k dispozícii prehliadky so sprievodcom, samostatné prehliadky alebo workshopy?

Áno, pre školy sú opäť k dispozícii komentované prehliadky a workshopy. Opäť sa ponúkajú prehliadky bez sprievodcu, ktoré si treba zarezervovať cez tento odkaz, ak plánujete navštíviť múzeum ako skupina 10 alebo viac osôb.

Môžu sa návštevníci naďalej zúčastňovať na utorkových prehliadkach počas obeda?

Áno, obedové výlety sú opäť k dispozícii. Tieto prehliadky sú len v angličtine od 12:15 do 13:00 každý utorok a sú zamerané na určitú tému. Na tento zájazd sa nemusíte registrovať, stačí sa len dostaviť!

Aké hygienické pravidlá sa vzťahujú na používanie tabletu?

Ak nechcete používať tablet, múzeum vám ponúka možnosť počúvať audiosprievodcu na vašom súkromnom zariadení. Odkazy nájdete na našom webovom sídle v časti venovanej stálej výstave.

Tablet vyčistený dezinfekčným prostriedkom dostanete v priestore vyhradenom pre tablety (1. poschodie). Po skončení prehliadky môžete tablet vrátiť na 6. poschodí, kde ho naši zamestnanci okamžite vydezinfikujú. Tablety sa dezinfikujú pred návštevou i po nej.

Odporúča sa, aby ste si na použitie audiosprievodcu i tabletu priniesli vlastné slúchadlá.

 

GALÉRIE/PRIESTORY

Môžeme využívať všetky interaktívne audiovizuálne zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo výstavných priestoroch?

Návštevníci môžu naďalej používať interaktívne dotykové obrazovky. Naši zamestnanci ich budú pravidelne dezinfikovať.

Sú priestory objavovania určené rodinám prístupné návštevníkom?

Áno, všetky priestory objavovania určené rodinám sú v celom múzeu opäť otvorené.

Konajú sa v priestoroch objavovania určených rodinám naďalej aktivity?

Áno, aktivity sú opäť v ponuke vždy v stredu (od 14.00 do 17.00 hod.) a počas víkendov (od 14.00 do 17.00 hod.). 

 

VZDELÁVANIE A RODINNÉ ZDROJE

Sú k dispozícii nejaké tlačené informačné materiály?

Áno, v múzeu sú k dispozícii tlačené materiály. Množstvo informácií nájdete aj na našom webovom sídle: www.historia-europa.ep.eu.

Poskytuje Dom európskej histórie materiály k aktivitám Hľadaj, analyzuj a diskutuj alebo Naučte sa niečo o EÚ?

Áno, školské skupiny dostávajú pri prehliadke bez sprievodcu opäť hárky s aktivitami. Ak návštevník príde s vlastným vytlačeným materiálom, môže ho použiť aj vo výstavných priestoroch.

Poskytuje Dom európskej histórie materiály pre učiteľov?

Áno, opäť sa rozdávajú materiály pre učiteľov s informáciami o vzdelávacej ponuke Domu európskej histórie.

Ako môžeme získať prístup k vzdelávacím materiálom?

Vzdelávacie materiály sú dostupné na webovom sídle múzea: www.historia-europa.ep.eu v časti Objavujte. Časť online Aktivity pre vašu triedu ponúka učiteľom materiály k piatim témam: konflikt, ľudské práva, migrácia, komunikácia a identita. Sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch Európskej únie.

 

ZARIADENIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Máte k dispozícii invalidné vozíky?

Áno, Dom európskej histórie má k dispozícii dva invalidné vozíky.

Môžem si v múzeu odložiť osobné veci?  

Návštevníci môžu použiť šatňu. K dispozícii majú dezinfekčný prostriedok na ruky.  

 

KAVIAREŇ CAFE EUROPA

Bude otvorená kaviareň CAFE EUROPA?

Kaviareň CAFE EUROPA je v súčasnosti do odvolania zatvorená.

Pred východom z múzea na prízemí sú nainštalované dva predajné automaty.

Okrem toho je neďaleko východu z múzea automat na vodu, kde si môžete zdarma nabrať neperlivú aj perlivú vodu. Noste si vlastnú fľašu na vodu, pomôžete tak chrániť životné prostredie.  

 

Brussels Health Safety Label