Back to top

Nové bezpečnostné opatrenia pre návštevníkov Domu európskej histórie

Upozornenie Od 15. októbra 2021, návštevníci budú musieť prezentovať Covid bezpečný lístok (Covid Safe Ticket), aby vstúpil do múzea.

Vo vnútorných priestoroch sú masky povinné pre návštevníkov starších ako 13 rokov. Rovnako sa odporúčajú aj pre deti.

REZERVÁCIE

Treba rezervovať vopred?

Áno, v súčasnosti sa od všetkých návštevníkov vyžaduje, aby si návštevu rezervovali vopred. Jedna rezervácia sa môže vzťahovať aj na členov domácnosti návštevníka, ktorí ho sprevádzajú v múzeu. Príďte v stanovenom čase, aby bolo možné dodržať všetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti.

S kým môžem navštíviť DEH?

Podľa súčasných belgických právnych predpisov môžu múzeum v súčasnosti navštevovať len individuálni návštevníci alebo návštevníci žijúci v jednej domácnosti. Skupinové návštevy nie sú povolené.

Ako si zarezervujem návštevu v DEH?

Návštevu si môžete rezervovať prostredníctvom tohto odkazu. Túto rezerváciu možno uskutočniť aj pre rodinu, t. j. pre ľudí žijúcich v jednej domácnosti. K dispozícii sú časové úseky po 10 minútach.

Na kedy si môžem zarezervovať  návštevu?

Počas otváracích hodín sú k dispozícii časové úseky po 10 minútach. Posledná rezervácia je možná o 17.20 hod. Ak sú ešte voľné miesta, návštevníci bez rezervácie si môžu po príchode do múzea zarezervovať nasledujúci 10-minútový časový úsek.

Treba sa preukázať rezerváciou pri vchode?

Návštevníci si musia vytlačiť potvrdenie rezervácie a mať ho v deň návštevy so sebou alebo uložené na svojom mobilnom zariadení.

 

ZÁŽITKY NÁVŠTEVNÍKOV

Ako dlho trvá prehliadka?

Prehliadka Domu európskej histórie trvá približne 90 minút.

Aké sú hygienické opatrenia pri vchode?

Dom európskej histórie plne rešpektuje vnútroštátne požiadavky na verejné zdravie počas tejto sanitárnej krízy.

Návštevníci si musia priniesť a počas návštevy nosiť vlastné rúško. Pri vstupe vám skener odmeria teplotu.

Vstup do budovy bude zamietnutý návštevníkom s telesnou teplotou vyššou ako 37,7 °C.

Musia deti mladšie ako 12 rokov nosiť rúško?

Nie, nosenie rúška sa odporúča iba pre deti staršie ako 12 rokov.

Je k dispozícii sprievodca?

Nie, prehliadky so sprievodcom nie sú z bezpečnostných dôvodov možné.

Sú pre školy k dispozícii prehliadky so sprievodcom, samostatné prehliadky alebo workshopy?

Nie, prehliadky so sprievodcom ani workshopy pre školy nie sú z bezpečnostných dôvodov k možné.

Môžu sa návštevníci naďalej zúčastniť na utorkových prehliadkach počas obeda?

V súčasnosti neponúkame žiadne prehliadky so sprievodcom pre verejnosť. Obedňajšie prehliadky sa preto od utorka 16. júna neuskutočňujú.

Aké sú hygienické pravidlá používania tabletu?

Ak nechcete používať tablet, DEH ponúka alternatívneho audiosprievodcu, ktorého môžete použiť na vašom súkromnom zariadení. Linky nájdete na našich internetových stránkach v časti venovanej stálej výstave.

Ako zvyčajne dostanete dezinfikovaný tablet v priestore pre tablety (1. poschodie). Po návšteve môžete svoj tablet vrátiť späť na 5. poschodí, kde ho okamžite naši zamestnanci dezinfikujú. Tablet sa dezinfikuje pred návštevou i po nej.

Odporúča sa, aby ste si v prípade audiosprievodcu i tabletu priniesli vlastné slúchadlá.

Mám sa v múzeu pohybovať po určenej trase?

Áno. Táto trasa bude len jednosmerná. Trasa bude označené na podlahe a paneloch.

 

GALÉRIE / PRIESTORY

Môžeme využívať všetky interaktívne audiovizuálne zariadenia, ktoré sa nachádzajú v galériách?

Návštevníci môžu naďalej používať interaktívne dotykové obrazovky. Naši zamestnanci ich budú pravidelne dezinfikovať.

Návštevníci nemôžu z bezpečnostných dôvodov používať otočnú kartotéku na treťom poschodí.

Môžu si návštevníci prehliadnuť všetky poschodia v múzeu?

Áno. Návštevníci musia sledovať pridelenú povinnú trasu. Táto trasa je vyznačená na zemi.

 

VZDELÁVANIE A RODINNÉ ZDROJE

Sú k dispozícii nejaké tlačené informačné materiály?

 

Nie, z bezpečnostných dôvodov nie je možné distribuovať žiadne tlačené materiály, ale na webovom sídle DEH nájdete dostatok informácií: www.historia-europa.ep.eu

 

Sú k dispozícii materiály k aktivitám Hľadaj, Analyzuj a Diskutuj alebo Dozveď sa o EÚ?

Nie, distribúcia materiálov k aktivitám nie je v súčasnosti z bezpečnostných dôvodov povolená.

Ak si návštevník prinesie vlastný výtlačok týchto aktivít, môže ho použiť v galériách.

Sú k dispozícii súbory materiálov pre vyučujúcich?

Nie, distribúcia súborov materiálov pre vyučujúcich nie je z bezpečnostných dôvodov povolená.

Ako môžeme získať prístup k vzdelávacím zdrojom?

Vzdelávacie zdroje sú dostupné na webstránke DEH: www.historia-europa.ep.eu v časti „Objavujte“. Online „Aktivity pre Vašu triedu“ umožňujú učiteľom získať prístup k 5 tematickým zdrojom: Konflikt, ľudské práva, migrácia, komunikácia a identita. Sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch Európskej únie.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID

Bude v určitých zónach s vysokým kontaktom nainštalované plexisklo?

Áno, plexisklo bude nainštalované v niektorých vysokokontaktných zónach múzea.

 

ZARIADENIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Máte k dispozícii invalidné vozíky?

Áno, máme k dispozícii dva invalidné vozíky.

Môžeme používať výťahy?

Návštevníci budú vchádzať cez centrálne schodisko a vychádzať cez núdzové schodisko. Východ bude v obchode. Je to v súlade so koncepciou jednosmerného koridoru.

Výťahy sa môžu používať len pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou a pre zamestnancov múzea.

Pre ľudí, ktorí musia naliehavo použiť toalety, sa môže urobiť výnimka.

Je v múzeu možná úschova osobných vecí?

Návštevníci môžu využiť šatňu (od pondelka 6. septembra 2021 a ďalej). Skrinky sa po každom použití dezinfikujú. 

 

KAVIAREŇ CAFE EUROPA

Bude otvorená kaviareň CAFE EUROPA?

Kaviareň CAFE EUROPA je v súčasnosti uzavretá až do odvolania.

Pred opustením múzea pribudli na úrovni zeme dva predajné automaty a vodná fontána.

 

Brussels Health Safety Label