Back to top

Pod lupou – úvod

Taja Vovk van Gaalová, vedúca akademického projektového tímu

V novembri 2016 sa prvým digitálnym návštevníkom sprístupnila webová stránka Domu európskej histórie. Dúfam, že výstavy, podujatia a interaktívny obsah na tejto stránke vytvoria bohatý a podnetný príbeh, ktorý prepojí akademický a internetový svet.

Otvorenie domu – fyzicky v Bruseli aj on-line – prichádza v dôležitom čase pre Európu. Dejiny sú vo verejnej diskusii prítomné viac než kedykoľvek predtým. Rýchle zmeny pretvárajú náš kontinent.

S odchodom posledných svedkov tragických udalostí, ktoré sa skončili pred sedemdesiatimi rokmi, sa spojenie s minulosťou pretŕha. Význam trvalého úsilia o predchádzanie konfliktom a zachovanie mieru nie je mladším generáciám už taký zrejmý.

Naším cieľom je, aby dom pomáhal občanom zo všetkých sfér spoločnosti, z Európy i mimo nej pochopiť nedávne dejiny kontinentu v kontexte predchádzajúcich storočí, ktoré formovali myšlienky a hodnoty prostredníctvom niekedy dlhých a bolestivých procesov.

Veríme, že budovanie budúcnosti by malo prebiehať prostredníctvom skúmania našich činov a hľadania inšpirácie, aby sme sa poučili z úspechov a chýb našich predchodcov.

Časť Pod lupou predstavuje živú dušu domu, ktorý pomaly začína žiť vlastným životom. Bude prinášať mnoho nových informácií, od zákulisných rozhovorov cez ukážky najnovších exponátov a pohľady odborníkov až po upútavky na zaujímavé pripravované podujatia a nové výstavy.

Surfujte, zdieľajte a zapájajte sa. A predovšetkým sa pýtajte a rozmýšľajte, ako sa minulosť Európy odráža v jej súčasnosti.