Back to top

Politika moderovania sociálnych médií

Vitajte a ďakujeme vám, že ste prejavili záujem o náš obsah! Želáme si, aby v rámci tejto komunity prebiehala živá a úctivá diskusia.

Pri písaní svojich komentárov dodržujte tieto zásady:

 • Rešpektujte ostatných. Tešíme sa, že táto stránka spája ľudí z celej Európy, ako aj z iných častí sveta a umožňuje im diskutovať o EÚ, jej politike a o tom, čo sa deje v Európskom parlamente.
 • Sme veľmi radi, že sú na tejto stránke zastúpené rôzne politické názory, pretože práve rozmanitosť názorov odráža samotnú povahu parlamentov.
 • Buďte ale prosím zdvorilí k ostatným členom našej komunity, prejavujte úctu voči iným používateľom, verejným činiteľom a dodržujte naše spoločné základné zásady (nulová tolerancia rasizmu alebo xenofóbie, výziev na násilie, neumiernených alebo provokatívnych správ, diskriminácie na základe náboženského vyznania, etnického pôvodu, pohlavia, veku, jazyka...).
 • Bezpečný priestor. Sme pevne presvedčení, že naša stránka by mala byť bezpečným a priateľským priestorom, v ktorom sa nik nebude báť vyjadriť svoj názor. Prejavy neslušnosti, urážky, nenávisť, nepriateľstvo alebo negativita sa nebudú tolerovať a takéto príspevky budú vymazané. Nereagujte len na ľudí, s ktorými nesúhlasíte, a nenapádajte ich názory v komentároch na našej stránke.
 • Z úcty k obetiam a veteránom druhej svetovej vojny budeme odstraňovať aj komentáre týkajúce sa nacistov, Sovietskeho zväzu, Hitlera alebo Stalina.
 • Aktívne zapájanie. Môžete komentovať naše príspevky alebo odpovedať na otázky iných používateľov. Svoje názory vyjadrujte stručne. Reagujte konštruktívne, nie deštruktívne.. Vysvetlite iným svoj názor a presvedčte ich argumentmi a faktami. Zapájajte sa bez agresivity. Dávajte nové príklady alebo ďalšie odkazy na užitočné informácie, ale nezverejňujte informácie, ktoré už boli uverejnené v predchádzajúcich komentároch.
 • Moderovanie. Aby sa zachoval bezpečný priestor pre našu komunitu, môžu byť niektoré komentáre skryté alebo vymazané a používatelia, ktorí porušujú našu politiku moderovania, môžu byť vylúčení.

Vo všeobecnosti neuverejňujte:

 • príspevky, v ktorých propagujete seba, svoje služby, webové sídlo alebo svoj podnik,
 • žiadosti o peniaze alebo víza,
 • žiadosti o zamestnanie alebo oznamy, že hľadáte prácu,
 • spamy a príspevky, ktoré sa netýkajú našej témy.

Používatelia, ktorí budú šíriť spam alebo sa budú vyjadrovať nevhodne, budú vylúčení a zablokovaní. Okrem toho budú vymazané aj nevhodné príspevky.

Hoci vítame rôzne názory, nebudeme tolerovať takzvané konšpiračné teórie. Sú to teórie bez faktického základu, ktoré by mohli byť škodlivé, ak by im ľudia uverili. Skryjeme všetky komentáre podporujúce konšpiračné teórie a pri opakovanom porušení tohto pravidla zvážime vylúčenie takéhoto prispievateľa.

Máte ďalšie otázky? Pýtajte sa. Naším cieľom je odpovedať na priame otázky čo najrýchlejšie. Nemôžeme však zaručiť, že budeme môcť odpovedať na všetky otázky a pripomienky.

Tešíme sa však na vaše príspevky. Zapojte sa a tešíme sa na živú diskusiu!

Ďakujeme!