Back to top

Zdravotnícky personál: noví hrdinovia

Od samého začiatku pandémie COVID-19 boli zdravotnícki pracovníci v prvej línii. V nemocniciach, ako aj v sektore starostlivosti vo všeobecnosti, mnohí pracovníci zaplatili pri svojej práci svojím životom, často v dôsledku nedostatočného ochranného vybavenia.

Oslavujeme hrdinov

Médiá, verejné orgány a občania preto zdravotné sestry, lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov oslavujú ako „skutočných hrdinov“. Po Európe sa bleskovou rýchlosťou rozšírili na internete videá, v ktorých ľudia každý večer o ôsmej hodine zdravotníkom tlieskajú pri otvorenom okne alebo na balkóne. Určite budú jednou z najvýznamnejších spomienok na reakciu verejnosti na krízu spojenú s koronavírusom.

Tieto prejavy vďačnosti však nie sú len banálnymi gestami. Boli súčasťou celého radu konkrétnych akcií, medzi ktoré patrili príprava jedál pre nemocničných pracovníkov, do ktorej sa pustili reštaurácie ocenené v sprievodcoch Michelin aj bežní občania, ako aj spontánna príprava veľkých dodávok lekárskeho ochranného oblečenia súkromnými osobami a podnikmi. Symbolická podpora bola takisto viditeľná. Mestá a dediny v celej Európe dávali veľakrát najavo názorné svedectvá, ktoré obsahovali slová vďaky zdravotníckym pracovníkom, a to na pútačoch, ktoré viseli na balkónoch, ako aj v detských kresbách na oknách.

Zdravotné sestry a lekári boli zobrazovaní doslova ako noví superhrdinovia našich neľahkých čias. Napríklad na verejných priestranstvách v Poľsku a Taliansku sa objavilo mnoho takýchto nástenných malieb, ktoré sa potom dostali do médií v podobe reportáží či fotografií. Jedna komunikačná agentúra v Rumunsku sa dokonca inšpirovala náboženskou ikonografiou a začala zdravotníkov vyobrazovať ako svätcov či bohov (a vzbudila tak vlnu nevôle niektorých popredných cirkevných predstaviteľov).

Obavy

Aj keď sú však zdravotnícki pracovníci hrdinami alebo svätcami, aj oni sa stretávajú so strachom a nedôverou okolia. V niekoľkých európskych krajinách médiá hlásili skutky diskriminácie alebo dokonca skutky nevraživosti voči zdravotníkom zo strany susedov, ktorí sa obávali nákazy. Nové svedectvá o podpore a solidarite však našťastie nad týmito činmi prevážili.

Protest

Aj keď zdravotnícki pracovníci väčšinou vyjadrovali vďaku ľuďom, ktorí ich rôznymi činnosťami podporovali, na celom kontinente takisto vo veľkom rozsahu protestovali z dôvodu nedostatočnej ochrany, kvôli čomu boli voči vírusu mimoriadne zraniteľní. Nemeckí lekári, ktorí sa inšpirovali obdobným gestom jedného lekára vo Francúzsku, sa nechali vyfotografovať a nafilmovať nahí s vysvetlením, že ich nahota je symbolom chýbajúcej ochrany pred koronavírusom.

Zdá sa, že tieto dve série protestov podčiarkujú kľúčovú potrebu väčších dlhodobých investícií vo verejnom sektore, medzi piliere ktorého zdravotná starostlivosť patrí. Silný rámec sociálneho zabezpečenia a spoľahlivý systém zdravotnej starostlivosti patria k hlavným ideám povojnovej Európy, aj keď ich realizácia bola v jednotlivých krajinách veľmi odlišná. Mnohí namietajú, že ďakovať každý večer o ôsmej potleskom je síce dobrá myšlienka, ale nemali by sme zabúdať na to, že v posledných desaťročiach došlo v systémoch zdravotnej starostlivosti k drastickým škrtom. Kto bude aj naďalej podporovať zdravotníckych pracovníkov, keď bude pandémia prekonaná?

 

Image credit: “Reconocimiento” (recognition), drawing from the sketchbook “Brief graphic recovery of terms of frequent use during the Sars-Cov-2 epidemic” by Carmela del Casar Ximénez, Spain.

GALLERY