Back to top

Predošlé dočasné výstavy

INTERAKCIE

5 máj 2017 - 31 máj 2018

Čo počas stáročí spájalo ľudí v Európe?

Aké stopy týchto minulých interakcií môžeme nájsť v našom dnešnom živote?

Výstava INTERAKCIE odhaľuje príbehy o tom, ako sa ľudia sťahovali a stretávali, ako cestovali myšlienky a tovar, a o stretnutiach a výmene v rámci kaleidoskopického pohľadu na kultúrne dejiny Európy.

Výstava INTERAKCIE je miestom stretnutí. Pozýva vás, aby ste rôznymi spôsobmi navzájom komunikovali, rovnako ako...