Back to top

Medzi autoritou a dialógom: výzvy Domu európskej histórie

Christine Dupont
Odborný článok
21 sep 2020
14 pages

Dom európskej histórie otvoril svoje brány pre verejnosť v centre európskej štvrte v Bruseli 4. mája 2017. O tomto múzeu venovanom dejinám Európy a o rôznych výzvach, ktorým čelilo a stále čelí, sa už napísalo veľa. Doteraz sa však žiadna publikácia nevenovala tomu, ako múzeum vníma 493 722 návštevníkov, ktorí si ho od jeho otvorenia prehliadli.

Dostupné formáty a jazyky
OPIS

Táto kapitola vychádza síce z malého počtu komentárov, ktoré poskytli návštevníci od otvorenia, no pre múzeum je ich spätná väzba veľmi cenná. Sú medzi nimi pripomienky akademickej obce aj médií a niektoré priame reakcie návštevníkov z prehliadok výstavných priestorov so sprievodcom. Článok sa zaoberá celkovou koncepciou múzea a výzvami, ktorým múzeum čelí ako verejná inštitúcia zameraná na históriu. Osobitná pozornosť sa venuje komunikačným prostriedkom a nástrojom, ktoré múzeum využíva. O niektorých hlavných problémoch, s ktorými sa stretáva táto fascinujúca, no komplexná inštitúcia, sa hovorí z hľadiska prezentácie historických udalostí, zostavenia jednotlivých výstavných priestorov, zbierky a interakcie s návštevníkmi.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage Autor: Paul Ashton