Back to top

Vznik Domu európskej histórie

DOM EURÓPSKEJ HISTÓRIE
Katalóg
31 jan 2018
356 pages

Kniha Creating the House of European History (Vznik Domu európskej histórie) zachytáva dlhú cestu k vzniku nášho múzea. Štyridsať autorov v nej v štyridsiatich štyroch esejach opisuje tento fascinujúci a zložitý proces z rozličných profesionálnych i osobných uhlov. Rozprávajú o nápadoch a výzvach, ambíciách a pochybnostiach, prekážkach a riešeniach.

Táto kniha bola uverejnená pri príležitosti prvého výročia otvorenia Domu európskej histórie popri konferencii s názvom Europe Exposed (Odhalená Európa). Je rozdelená na päť nižšie uvedených častí.

  • Dostupné iba v angličtine
  • ISBN 978-98-846-1972-6
OPIS
  • Prvá časť knihy s názvom Priebeh zachytáva organizačnú prácu v pozadí budovania nového múzea pod záštitou Európskeho parlamentu.
  • Druhá časť, Budova, je venovaná histórii budovy múzea a jej renovácii.
  • Tretia časť, Obsah, je najobsiahlejšia a predstavuje príbeh výstavy a niektoré z jej kľúčových exponátov.
  • Štvrtou časťou knihy je Tvorba a poukazuje na celkovú tvorivú prácu v zákulisí múzea pred jeho otvorením, od návrhu po preklady textov do dvadsiatich štyroch jazykov.
  • Posledná, piata časť s názvom Dosah sa týka prípravných prác v oblasti komunikácie, vzdelávania v múzeu a plánovania dočasných výstav.

Knihu si možno v plnej verzii zakúpiť v obchode múzea. Online nákup tu.