Back to top

PUBLIKÁCIE

Cieľom Domu európskej histórie je šíriť znalosť európskych dejín a podnecovať verejnú diskusiu o pretrvávajúcom vplyve minulosti v dnešnom svete.

Prostredníctvom publikácií môžu návštevníci preniknúť do činnosti múzea, jeho filozofie a jeho obsahu v širšom zmysle. Zároveň to rozširuje zážitok z múzea pred vlastnou návštevou i po nej.

V tejto časti môžete preskúmať základné prvky stálej výstavy v súlade s kľúčovými udalosťami európskych dejín. Významné objekty výstav sú vysvetlené v podrobných opisoch a odborných článkoch. 

K dispozícii máme aj rad odborných článkov s diskusnými príspevkami a analýzami tém, ktoré sa týkajú Domu európskej histórie.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazuje sa 1 – 10 z(o) 10 položiek
Making HIstories cover - colonial images

Medzi autoritou a dialógom: výzvy Domu európskej histórie

Dom európskej histórie otvoril svoje brány pre verejnosť v centre európskej štvrte v Bruseli 4. mája 2017. O tomto múzeu venovanom dejinám Európy a o rôznych výzvach, ktorým čelilo a stále čelí, sa už napísalo veľa. Doteraz sa však žiadna publikácia nevenovala tomu, ako múzeum vníma 493 722 návštevníkov, ktorí si ho od jeho otvorenia prehliadli.Čítať ďalej

People walking past rememberance names

Život v Európe: kedysi a dnes

Dom európskej histórie bol otvorený v Bruseli v roku 2017. Jeho spracovanie dejín Európy je založené na nadnárodnom prístupe. Prvú svetovú vojnu prezentuje ako konflikt, ktorý zmenil európsku históriu. Táto téma predstavuje podstatnú súčasť európskej pamäte, aj keď na ňu existuje množstvo odlišných pohľadov. Cieľom Domu európskej histórie je objasniť tento hlboký a trvalý vplyv. Na tento účel využíva...Čítať ďalej

Blue front cover Parliaments, Estates and Representation

Demokratické zastúpenie v nadnárodnom prostredí: Európsky parlament (1979 – 2019)

Ako Európsky parlament (EP) postupne získaval v posledných desaťročiach čoraz viac právomocí, zvyšovala sa aj jeho inštitucionálna komplexnosť a rástli snahy o jeho väčšiu legitimitu. Informačná stratégia mala zásadný význam v dvoch smeroch: špecializácia výborov a čoraz intenzívnejšie kontakty a komunikácia s verejnosťou. To je základ úsilia Parlamentu vyrovnať demokratický deficit v usporiadaní Európskej únie (EÚ).Čítať ďalej

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Rozšírenie Európy. Dom európskej histórie v Bruseli

Dom európskej histórie možno vo viacerých ohľadoch nazvať „rozšírené múzeum“. Tento článok sa v tejto súvislosti venuje trom hlavným otázkam. Po prvé, ako možno opísať európsky charakter tohto múzea? Po druhé, ako je začlenený do priestoru z hľadiska svojho umiestnenia, ako aj v širšom európskom geografickom priestore? Po tretie, ako sa múzeu podarilo vytvoriť nový kontext európskeho dedičstva?Čítať ďalej

Budovanie Domu európskej histórie

Hlavná kurátorka Domu európskej histórie Andrea Mork sa vo svojom článku zaoberá teoretickým základom, hlavnými myšlienkami a historickými odkazmi, ktoré zohrávali rozhodujúcu úlohu pre stálu výstavu nového múzea. 

 Čítať ďalej

Návrh nového príbehu o Európe: projekt Domu európskej histórie

Martí Grau Segú, člen akademického projektového tímu Domu európskej histórie, sa vo svojej kapitole zaoberá európskymi dejinami ako príbehom, ktorý posilňuje úlohu zväzku medzi európskymi národmi a spoločnosťami a dáva význam myšlienke Európy ako historického objektu vymedzeného spoločnými prvkami, a nie ako zemepisnej polohy.Čítať ďalej