Back to top

REZERVÁCIE

Dom európskej histórie je určený návštevníkom zo všetkých kútov Európy a všetkých sfér spoločnosti.

Jednotlivci a členovia jednej domácnosti si môžu rezervovať prehliadku bez sprievodcu pomocou formulára uvedeného nižšie. Návštevníci majú počas prehliadky k dispozícii interaktívny tablet, ktorý obsahuje hovorené slovo, text aj videozáznamy o múzeu a jeho stálej výstave vo všetkých 24 jazykoch EÚ. V tablete sa dá zvoliť výklad prispôsobený študentom a deťom.

Audiozáznam môžete počúvať aj priamo na svojom zariadení cez Soundcloud. Linky nájdete na našich internetových stránkach v časti venovanej stálej výstave.

Upozorňujeme návštevníkov, že rezervácia prehliadky Domu európskej histórie je povinná. Rezervácia je na konkrétny čas. Ak niekto robí rezerváciu pre viac osôb, tieto osoby musia byť členmi jednej domácnosti.

Kliknutím na tento odkaz dokončíte svoju rezerváciu