Back to top

EURÓPA: SVETOVÁ VEĽMOC

19. storočie bolo v európskej histórii revolučným obdobím a časom veľkého prerodu vo všetkých oblastiach života. Ľudské a občianske práva, demokracia a nacionalizmus, industrializácia a systémy voľného trhu, to všetko bolo predzvesťou obdobia zmien a nových možností.

Koncom storočia dosiahla Európa vrchol svojej svetovej moci. Bujnelo však sociálne a národnostné napätie a medzinárodná rivalita, ktoré začiatkom 20. storočia explodovali v konflikte.

Vstup do Európy globálnej moci - tretie poschodie

POLITICKÉ ZMENY

19. storočie – vek revolúcií! Ľudia v celej Európe, inšpirovaní Francúzskou revolúciou z roku 1789, odmietajú vládu triedy aristokratov a bojujú za rozvoj občianskych a ľudských práv, demokracie a národnej nezávislosti.

Nacionalizmus sa objavil ako požiadavka revolúcie, ktorá občanom sľubovala väčšiu účasť na demokracii. Mal však výlučnú povahu, pretože prišiel s obrazom sveta, v ktorom jednotlivé štátne územia obývajú etnicky podobní ľudia. Niektorí vizionári v Európe však dúfali v zjednotenie kontinentu prostredníctvom prekonania národných pút.

TRHY A ĽUDIA

Para, dym, továrne, hluk – to všetko ohlasovalo začiatok priemyselnej revolúcie vo Veľkej Británii. Priemyselná výroba sa následne v rôznej miere rozšírila po celej Európe a zmenila tento kontinent na svetové centrum industrializácie, financií a obchodu.

Vďaka novým technologickým inováciám došlo k priemyselnému pokroku, pričom hnacou silou rozvoja ťažkého priemyslu bola parná energia. Výrobné postupy sa úplne zmenili a vo veľkých továrňach s tisíckami pracujúcich sa vo veľkom vyrábal priemyselný a spotrebný tovar.

VEDA A TECHNIKA

Európu na sklonku 19. storočia charakterizovala rýchlosť, dynamika a viera v pokrok. Železnice, elektrina, kinematografia, fotografia a nové teórie vo vede a medicíne potvrdzovali vedúcu úlohu Európy v tomto veku technologického dospievania. Na obzore sa črtala sľubná budúcnosť.

Nástup éry železníc dokazoval predstih Európy ako nepochybného svetového technologického lídra. Industrializácia zažívala rozmach a všetkým sociálnym vrstvám sa otvorila možnosť cestovať na veľké vzdialenosti.

IMPERIALIZMUS

19. storočie bolo svedkom dominantného postavenia Európy vo svete. Ríše sa zväčšovali, kolónie sa rozrastali, a to všetko za rozhodnej podpory priemyselnej revolúcie. Kolónie poskytovali suroviny a luxusný tovar na uspokojovanie rastúceho dopytu spotrebiteľov a na výmenu sľubovali obrovské trhy pre európske výrobky. Zneužívanie a nerovnosť sa ospravedlňovali ako nevyhnutná súčasť civilizovania primitívnych národov. Na postupné odstraňovanie otroctva nadväzovali nové formy neznášanlivosti a rasizmu.

Európske krajiny ovládli do roku 1914 asi 30 % svetovej populácie. Európa sa po stáročia podieľala na zámorskom prieskume a obchode, ale prínosy priemyselnej revolúcie jej umožnili ešte viac upevniť kontrolu nad ostatnými kontinentmi.