Back to top

EURÓPA V SÚČASNOSTI

Doteraz sme si kládli tieto otázky: „Aké sú kľúčové prvky európskej kultúry?“ a „Čo znamená byť Európan?“

Tieto otázky sa týkajú našej minulosti, súčasnosti aj budúcnosti.

Teraz sa zameriame na časť Európa v súčasnosti, ktorá sa venuje najnovšej histórii. Vystavené objekty znázorňujú súčasné výzvy, konflikty a príležitosti, ktoré nám umožňujú znova sa zamyslieť nad základnými hodnotami Európy.

TITULKY NAŠEJ DOBY I

TITULKY NAŠEJ DOBY II

PO STOPÁCH MOJEJ EURÓPY

Audio guide:

ŠPIRÁLA DEJÍN

Audio guide:

EURÓPA Z VÝŠKY

POHĽAD NA EURÓPU