Back to top

UZNANIE A KRITIKA

Teraz ste na rade vy! V tejto galérii chceme poznať vašu mienku! Čo je to Európa? Prečo sa cítite ako Európan? Čo je naším európskym dedičstvom? Ak ste návštevníkom z mimoeurópskej krajiny, ako sa pozeráte na Európu a Európanov?

Aký je význam našich spomienok? Naše spomienky na minulosť sú pre nás dôležité: spájajú nás a niekedy aj rozdeľujú. Našej minulosti, súčasnosti a budúcnosti porozumieme iba vtedy, keď budeme skúmať históriu a uvedomovať si naše európske dedičstvo.

 

Vstup do šiesteho poschodia - kritiky Accolades

EURÓPA ZVONKU

Ako je Európa vnímaná zvonku? Predmety, ktoré sú tu vystavené, pochádzajú z múzeí z celého sveta a ponúkajú rôzne pohľady na vnímanie Európy a Európanov v iných kultúrach. Prvé kontakty s Európanmi sa vyznačovali nestrannou zvedavosťou. Ako si európske krajiny prostredníctvom kolonializmu postupne podrobovali väčšiu časť sveta, toto vnímanie negatívne ovplyvnili skúsenosti s útlakom, otroctvom a vykorisťovaním. Napriek tomu sa Európa zároveň idealizovala ako miesto s ušľachtilou kultúrou a univerzálnymi hodnotami zdedenými z jej dávnych čias.

UZNANIE A KRITIKA

V roku 2012 získava Európska únia Nobelovu cenu za mier za svoj prínos k presadzovaniu mieru a zmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe po viac ako šesť desaťročí. Odporcovia však jej udelenie kritizujú vzhľadom na extrémne hospodárske ťažkosti miliónov občanov EÚ, pričom spochybňujú jej budúcu úlohu.

BRUSEL: MENIACE SA HLAVNÉ MESTO

Brusel sa nikdy nemal stať hlavným mestom Európy. Došlo k tomu zhodou náhod, vôbec nie zámerne. Dnes je štvornásobným hlavným mestom: Európy, Belgicka, Flámska a Bruselského regiónu.