Back to top

TÍM DOMU EURÓPSKEJ HISTÓRIE

VEDENIE
Constanze ITZEL
Riaditeľka múzea
Eva WAGNER
Asistentka vedenia
VZDELÁVACIE SLUŽBY
Ewa GOODMAN
Vedúca oddelenia pre vzdelávacie služby
Laurence BRAGARD
Pedagogička múzea
Teodora BRATU
Asistentka pre organizovanie podujatí
Guido GERRICHHAUZEN
Pedagóg múzea
Maarten LELS
Asistent pre rezervácie
Fengan LI
Projektová manažérka (externá)
Johan MOONENS
Projektový manažér (externý)
Christian URL
Koordinátor komunikačných činností
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Asistent vzdelávacích činností
KOMUNIKÁCIA A PARTNERSTVÁ
Blandine SMILANSKY
Vedúca oddelenia komunikačných služieb
Mark ARLESTRAND
Publikačný referent
Janos BARSANSZKI
Referent komunikačných služieb (externá)
Catriona KEEVANS
Referentka komunikačných služieb (externá)
William PARKER-JENKINS
Tlačový referent (externá)
George STYLIANOU
Referent pre styk s verejnosťou, propagáciu a kontakt s inštitúciami
Tatiana TUMASHIK
Grafická dizajnérka (externá)
Nicolas WITHOF
Grafický dizajnér
KURÁTORSKÉ SLUŽBY
Andrea MORK
Vedúca oddelenia kurátorských služieb
Simina BĂDICĂ
Kurátorka
Kieran BURNS
Kurátor
Perikles CHRISTODOULOU
Kurátor
Christine DUPONT
Kurátorka
Elena GARCIA CAFFARENA
Asistentka kurátora (externá)
Stéphanie GONÇALVES
Asistentka kurátora
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Kurátorka
Raluca NEAMU
Projektová manažérka (externá)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Asistent kurátora
Libera PICCHIANTI
Asistentka kurátora
Ana SALVADOR
Projektová manažérka (externá)
Joanna URBANEK
Kurátorka
Jozef VAN HOVE
Asistent kurátora
ZBIERKY
Rocío DEL CASAR
Vedúca správy zbierok
Allison BEARLY
Odborníčka na digitalizáciu zbierok (externý)
Vladimir ČAJKOVAC
Asistent pre registráciu a dokumentáciu
Hans DE WAEGENEER
Registrátor
Vasileios GALANAKOS
Reštaurátor a asistent správy zbierok
Leticia MARTÍNEZ
Asistentka pre dokumentáciu (externá)
Nathalie MINTEN
Reštaurátorka a asistentka správy zbierok
Estela VALLEJO LATORRE
Asistentka pre register zbierok (externá)
DOKUMENTÁCIA
Ron EVERS
Vedúci oddelenia dokumentácie
Marco BELLOCCHIO
Vedúci personálu pre styk s návštevníkmi
Marc CLAEYS
Vývojár digitálnych projektov (externý)
Elza CSISZAR-KERTESZ
Finančná asistentka
Etleva HABILI
Finančná asistentka
Michel HUBAULT
Technický manažér
Cécile IGLESIAS GARCIA
Finančná asistentka
Pirjo KEMPPAINEN
Právna poradkyňa
Efstathios KOLOVARIS
Správca budovy
Korana MATETIĆ
Finančná asistentka
Ollivier ROCHER
Vedúci personálu pre styk s návštevníkmi
Johnny VRIJENS
IKT aplikácie