Back to top

TÍM DOMU EURÓPSKEJ HISTÓRIE

VEDENIE
Constanze ITZEL
Riaditeľka múzea
Beate RAMBOW
Management Assistant
Eva WAGNER
Asistentka vedenia
VZDELÁVANIE A OSVETA
Guido GERRICHHAUZEN
Vedúci oddelenia
Laurence BRAGARD
Projektový manažérka formálneho vzdelávania
Emma BUGELLI
Asistentka pre organizovanie podujatí
Marc CLAEYS
Vývojár digitálnych projektov (externý)
Pauline GAULT
Projektová manažérka (externá)
Paul GRABENBERGER
Koordinátor komunikačných/osvetových činností (externý)
Estela VALLEJO LATORRE
Organizátor podujatí
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Projektový manažér neformálneho vzdelávania
Annelies VAN RIJEN
Koordinátor komunikačných/osvetových činností (externý)
KURÁTORSKÉ SLUŽBY
Andrea MORK
Vedúca oddelenia
Simina BĂDICĂ
Kurátorka
Kieran BURNS
Kurátor
Perikles CHRISTODOULOU
Kurátor
Christine DUPONT
Kurátorka
Elena GARCIA CAFFARENA
Asistentka kurátora (externá)
Stéphanie GONÇALVES
Asistentka kurátora
Ewa GOODMAN
Kurátorka
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Kurátorka
Raluca NEAMU
Projektová manažérka (externá)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Asistent kurátora
Libera PICCHIANTI
Asistentka kurátora
Joanna URBANEK
Kurátorka
Jozef VAN HOVE
Asistent kurátora
SPRÁVA ZBIEROK
Rocío DEL CASAR
Vedúca oddelenia
Allison BEARLY
Odborníčka na digitalizáciu zbierok (externý)
Patrick BORGER
Právny poradca
Vladimir ČAJKOVAC
Registrátor
Hans DE WAEGENEER
Registrátor
Eva ESPINOSA CANO
asistent v administratíve
Vasileios GALANAKOS
Reštaurátor a asistent správy zbierok
Leticia MARTÍNEZ
Asistentka pre dokumentáciu
Nathalie MINTEN
Reštaurátorka a asistentka správy zbierok
Iraida VISNAPU
Asistentka pre dokumentáciu (externá)
KOMUNIKÁCIA A PARTNERSTVÁ
Blandine SMILANSKY
Vedúca oddelenia
Janos BARSANSZKI
Úradník pre komunikáciu, audiovizuálny sektor a internet (externá)
Catriona KEEVANS
Úradníčka pre komunikáciu, sociálne médiá a redakčná činnosť (externá)
William PARKER-JENKINS
Manažér pre digitálnu komunikáciu, tlačový atašé (externá)
Ana SALVADOR
Úradníčka pre partnerstvá (externá)
George STYLIANOU
Úradník pre komunikáciu, inštitucionálny dosah
Tatiana TUMASHIK
Projektový manažérka pre IT, internet a grafický dizajn (externá)
Nicolas WITHOF
Úradník pre komunikáciu, audiovizuálny sektor a grafický dizajn
ZARIADENIA, SLUŽBY PRE NÁVŠTEVNÍKOV A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Vito MALTESE
Vedúci oddelenia a odborník na aplikácie IKT
Marco BELLOCCHIO
Vedúci bezpečnostnej služby a zamestnancov múzea
Michel HUBAULT
Vedúci technickej služby a služieb pre návštevníkov
Efstathios KOLOVARIS
Správca zariadenia
Maarten LELS
Vedúci služieb pre návštevníkov
Ollivier ROCHER
Zamestnanci múzea a technický dozor
Olaf SCHNEIDER
Vedúci služby pre návštevníkov a prednášajúci