Back to top

TÍM DOMU EURÓPSKEJ HISTÓRIE

VEDENIE
Constanze ITZEL
Riaditeľka múzea
Beate RAMBOW
Management Assistant
Eva WAGNER
Asistentka vedenia
VZDELÁVACIE SLUŽBY
Guido GERRICHHAUZEN
Vedúci oddelenia pre vzdelávacie služby
Laurence BRAGARD
Pedagogička múzea
Emma BUGELLI
Asistentka pre organizovanie podujatí
Marc CLAEYS
Vývojár digitálnych projektov (externý)
Paul GRABENBERGER
Projektový manažér (externý)
Jorge Ruiz JIMÉNEZ
Projektový manažér (externý)
Jennifer POURROY WONG
Projektová manažérka (externá)
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Asistent vzdelávacích činností
KURÁTORSKÉ SLUŽBY
Andrea MORK
Vedúca oddelenia kurátorských služieb
Simina BĂDICĂ
Kurátorka
Kieran BURNS
Kurátor
Perikles CHRISTODOULOU
Kurátor
Christine DUPONT
Kurátorka
Elena GARCIA CAFFARENA
Asistentka kurátora (externá)
Stéphanie GONÇALVES
Asistentka kurátora
Ewa GOODMAN
Kurátorka
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Kurátorka
Raluca NEAMU
Projektová manažérka (externá)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Asistent kurátora
Libera PICCHIANTI
Asistentka kurátora
Joanna URBANEK
Kurátorka
Jozef VAN HOVE
Asistent kurátora
ZBIERKY
Rocío DEL CASAR
Vedúca správy zbierok
Allison BEARLY
Odborníčka na digitalizáciu zbierok (externý)
Patrick BORGER
Legal Adviser
Vladimir ČAJKOVAC
Asistent pre registráciu a dokumentáciu
Hans DE WAEGENEER
Registrátor
Vasileios GALANAKOS
Reštaurátor a asistent správy zbierok
Leticia MARTÍNEZ
Asistentka pre dokumentáciu
Nathalie MINTEN
Reštaurátorka a asistentka správy zbierok
Estela VALLEJO LATORRE
Asistentka pre register zbierok (externá)
Iraida VISNAPU
Asistentka pre dokumentáciu (externá)
KOMUNIKÁCIA A PARTNERSTVÁ
Blandine SMILANSKY
Vedúca oddelenia komunikačných služieb
Janos BARSANSZKI
Referent komunikačných služieb (externá)
Catriona KEEVANS
Referentka komunikačných služieb (externá)
William PARKER-JENKINS
Tlačový referent (externá)
Ana SALVADOR
Projektová manažérka (externá)
George STYLIANOU
Referent pre styk s verejnosťou, propagáciu a kontakt s inštitúciami
Tatiana TUMASHIK
Grafická dizajnérka (externá)
Nicolas WITHOF
Grafický dizajnér
DOKUMENTÁCIA
Vito MALTESE
Head of Department and ICT applications specialist
Marco BELLOCCHIO
Vedúci personálu pre styk s návštevníkmi
Michel HUBAULT
Technický manažér
Efstathios KOLOVARIS
Správca budovy
Maarten LELS
Vedúci útvaru služieb pre návštevníkov
Ollivier ROCHER
Vedúci personálu pre styk s návštevníkmi
Olaf SCHNEIDER
Visitor service supervisor and lecturer