Back to top

TLAČOVÉ SPRÁVY

Fake for Real – Dom európskej histórie otvára novú dočasnú výstavu

24 okt 2020

Dom európskej histórie v parku Leopold v Bruseli otvára 24. októbra 2020 svoje brány s novou dočasnou výstavou Fake for Real: história pozmeňovania a falšovania. Návštevníci objavia fascinujúci svet falzifikátov, napodobenín a klamov, ktorým ich prevedú napínavé príbehy od čias antiky až po súčasnosť.

Rafinovaná inštalácia zrkadiel pri vstupe a labyrint cestičiek prevádzajúcich výstavou od prvého momentu určia tón návštevy – ako nájsť pravdu alebo sa jej vyhnúť? Ako sa hráme s ilúziami? Výstava nabáda návštevníkov rozmýšľať, akým spôsobom sa klamstvá rozprávajú a akému účelu slúžia. Kurátorka výstavy Joanna Urbanek vysvetľuje: „Musíme si byť vedomí toho, že občas chceme byť podvedení, aby sme mohli prekročiť hranice našej každodennej existencie, aby sme mohli snívať aj vo dne. Je ľudské prijať niektoré klamstvá. Sklony k nim sa však dajú zneužiť a následky môžu byť obrovské.“

Výstava ponúka bohatú ukážku až 200 mimoriadnych artefaktov z celej Európy zasadených do šiestich tematických skupín a chronologickú časovú os. Každá skupina je rozsiahla a opisuje pútavý príbeh o falzifikácii a podvodoch počnúc vymazanými záznamami o rímskych cisároch, cez prepisované životopisy stredovekých svätcov, príbehy o cestách, ktoré sa nikdy neudiali, až po fiktívnu armádu, ktorú predstierali Spojenci počas druhej svetovej vojny. Výstava tiež obsahuje dokumenty, ktoré majú mimoriadne veľký význam pre naše dejiny, napríklad Konštantínova donácia a listy, ktoré boli použité na obvinenie Alfreda Dreyfusa. Všetky z nich ilustrujú, ako vedia emócie a osobné presvedčenie ovplyvniť to, ako chceme chápať svet, alebo ako môžu byť úmyselne využívané na jeho dezinterpretáciu.

Táto vysoko aktuálna výstava si ďalej všíma aj aktuálne témy, ako je komunikácia o ochorení COVID-19 a dezinformácie, ktoré s ním súvisia. Táto dezinformačná epidémia, alebo „dezinfodémia“, má slúžiť ako pripomienka, že okolo nás neustále kolujú pravdy aj nepravdy a že proti klamstvu nás najlepšie chráni kritické myslenie a občianska angažovanosť. Posledná časť výstavy s názvom Éra po pravde? sa skladá z interaktívneho priestoru plného hier a videí, kde sa návštevníci môžu zahrať na overovateľov faktov, rozhodovať o tom, čo bude zverejnené a čo nie a zaexperimentovať si s inovatívnou „filtrovacou bublinou“, ktorá ukáže, ako fungujú sociálne médiá.

Štylizovaná cesta dôvodmi, následkami a odhaľovaním nepravostí – aj taká je táto podmanivá výstava, ktorá vrhá svetlo na minulosť, súčasnosť a budúcnosť v ich celkovej komplexnosti a protikladoch. Výstava potrvá od 24. októbra 2020 do 31. októbra 2021 v Dome európskej histórie, ulica Belliard č. 135 v Bruseli.