Back to top

TLAČOVÉ SPRÁVY

Otvorenie dočasnej výstavy Nepokojná mladosť

1 mar 2019

V Dome európskej histórie bude 1. marca 2019 otvorená druhá dočasná výstava s názvom Nepokojná mladosť: dospievanie v Európe od roku 1945 po súčasnosť. Otvorená bude až do konca februára 2020.

Výstava je zameraná na formatívne udalosti v živote mladých ľudí počnúc vzdelávaním, zamestnaním a vytváraním identity až po prebudenie záujmu o politiku a nadväzovanie osobných vzťahov. Sleduje štyri generácie mladých ľudí, ktoré dospeli v kľúčových momentoch európskeho príbehu: koncom štyridsiatych, v šesťdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia.

Pokiaľ ide o obdobie po šesťdesiatych rokoch minulého storočia, mládež v tomto období je v súčasnosti stredobodom historického výskumu a záujem o toto obdobie neustále rastie. Mládež je v súčasnosti považovaná za dôležitú skupinu, o to viac, že nedávne udalosti, vrátane 50. výročia revolty z roku 1968, preukázali, že mládež a protest k sebe neoddeliteľne patria.

Na interaktívnej výstave návštevníci uvidia, že história mladých ľudí po štyridsiatych rokoch 20. storočia v Európe je históriou medzinárodných kontaktov, agitácie za sociálne zmeny a väčšiu individuálnu slobodu –, ako aj úsilia o lepší materiálny život a neobmedzené umelecké vyjadrovanie. Rovnaké sily mali vplyv aj na európsky projekt, takže spokojnosť mladých ľudí ako skupiny sa začala vnímať ako indikátor stavu celého kontinentu. Počas hospodárskej krízy boli ťažkosti mladých ľudí, ktorí boli často nezamestnaní a museli odchádzať za prácou zo svojich krajín, symbolom vážnosti situácie. Vo verejnej diskusii sa dokonca o mladých Európanoch začalo hovoriť ako o „stratenej generácií“.

Výstava Nepokojná mládež poskytuje globálny, celoeurópsky pohľad na to, ako sa počas predchádzajúcich 70 rokov z mladých ľudí, ktorí boli obeťou histórie, stali jej tvorcovia.

Dom európskej histórie, ktorý sa nachádza v parku Léopold v srdci európskej štvrte, je pre verejnosť otvorený od mája 2017. Múzeum je jedinečné svojím cezhraničným, celoeurópskym pohľadom na históriu nášho kontinentu. Zvyšovaním informovanosti o mnohorakých pohľadoch na minulosť a jej interpretáciách sa usiluje podporovať výmenu názorov, skúma domnienky a predsudky, a tým pomáha, aby sme európskej histórii lepšie porozumeli. Múzeum je otvorené každý deň, vstup je zdarma a stála výstava je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ.