Back to top

TLAČOVÝ BALÍČEK A KONTAKT

TLAČOVÝ BALÍČEK

INŠTRUKCIE AKREDITÁCIE

Pre všetky médiálne informácie použite nižšie uvedený formulár.

 

V prípade žiadostí o filmovanie:

Ako mám požiadať o filmovanie v múzeu?

 • Aspoň dva týždne pred termínom filmovania sa obráťte na komunikačný tím múzea, ktorý vám pomôže vybaviť príslušné kroky. Upozorňujeme, že zástupcovia médií a pedagogickí pracovníci smú filmovať len v určitých priestoroch múzea, ak sa tým nenarušia iné aktivity múzea a ak sú dodržané tieto podmienky:
 • Upozorňujeme, že filmovanie a fotografovanie nesmie vyrušovať iných návštevníkov ani zachytávať ich tváre.
 • Vzhľadom na špecifické podmienky súvisiace s autorským právom a ochranou našich exponátov by sme vás chceli požiadať, aby ste robili skôr širokouhlé snímky ako zábery jednotlivých predmetov zblízka.
 • Približne 15 exponátov stálej výstavy nie je možné fotografovať ani filmovať, a preto sú označené nápisom „Nefotografovať“. Ich zoznam dostanete vopred.
 • Pred nakrúcaním treba vyplniť žiadosť o povolenie na filmovanie vzhľadom na autorské práva k exponátom. Tento formulár vám poskytne komunikačný tím múzea.
 • Natáčanie vstupných bezpečnostných priestorov je zakázané.
 • Pokiaľ ide o vybavenie a filmové štáby: na niektorých miestach nie je povolené používať blesk a externé osvetlenie ani pripojiť sa na externé zdroje energie.
 • Chceli by sme vás požiadať, aby ste si do múzea priniesli len nevyhnutné vybavenie. Upozorňujeme, že múzeum neposkytuje ďalšie vybavenie.
 • Pri premiestňovaní filmovej techniky treba dbať na to, aby neprišla do kontaktu s nábytkom, vitrínami alebo exponátmi a nepoškodila dlážku.
 • Filmové štáby by mali tvoriť len osoby, ktoré sú nevyhnutne potrebné.
 • Filmovanie by malo v ideálnom prípade trvať najviac deväťdesiat minút. Uveďte vopred presne, na ktorých miestach by ste chceli natáčať.

TLAČOVÝ KONTAKT