Back to top

Veci na jedno použitie

História modernej krízy

18. február 2023 – 14. január 2024

Angličtina, francúzština, holandčina a nemčina

Odpad. Možno najviditeľnejší a najhmatateľnejší aspekt hroziacej environmentálnej krízy.

Projekt Veci na jedno použitie odhaľuje skrytú históriu odpadu v Európe a zároveň zdôrazňuje jeho význam ako ukazovateľa spoločenských zmien. Projekt Veci na jedno použitie nás sprevádza históriou od priemyselnej revolúcie cez časy vojnového nedostatku a prudký nárast povojnovej spotreby až po dnešnú neprekonateľnú krízu v oblasti odpadu. Znázorňuje zásadné zmeny v tom, ako sme s odpadom zaobchádzali v minulosti, a v spôsobe, akým o ňom uvažujeme alebo naopak vôbec neuvažujeme. Pohľad do minulosti dokazuje, že súčasná kritika a dôrazné výzvy na zmenu sú relevantné a zmysluplné.

Projekt Veci na jedno použitie:

 
Photograph © Mandy Barker
 

Prehľad projektu

1. časť výstavy: Povedali ste odpad?

Výstava Veci na jedno použitie skúma problematiku odpadu v Európe z historického hľadiska, a to v štyroch častiach. Prvá časť: Povedali ste odpad?

2. časť výstavy: Od opätovného použitia k odpadu (1800 – 1945)

Na začiatku 19. storočia zaznamenala Európa rýchly populačný rast a v dôsledku toho oveľa vyššiu výrobu tovaru. Znamenalo to aj väčšie množstvo odpadu, ktorý sa často kreatívne používal na výrobu nového tovaru, niekedy dokonca aj s úmyslom ho predať.

3. časť výstavy: Veci na jedno použitie v Európe (1945 – súčasnosť)

Po druhej svetovej vojne si oveľa väčšia časť obyvateľstva mohla dovoliť spotrebný tovar.

4. časť výstavy: (Ne)žiť s odpadkami

Záverečná časť výstavy sa zaoberá tým, čomu dnes hovoríme „4R“: reduce, reuse, recycle, repair (obmedziť, opätovne použiť, recyklovať a opraviť) – zásadami, ktoré v minulosti predstavovali tzv. zdravý sedliacky rozum.

Lokálny participatívny proces

Táto výstava sa týka odpadu – možno najvecnejšieho a najhmatateľnejšieho aspektu environmentálnej krízy. Preto tí, ktorí s ním nakladajú, majú čo povedať! Výskum predchádzajúci výstave išiel nad rámec archívov alebo akademických zdrojov, cieľom bolo ísť do terénu a učiť sa od odborníkov.

Online platforma

Ponuka vzdelávania