Back to top

Dostopnost

Dostopnost spletišča Hiše evropske zgodovine

Spletišče je skladno s smernicami za dostopnost spletnih vsebin 2.0 (WCAG), ki so na voljo na: http://www.w3.org/TR/WCAG20/

Raven skladnosti je AA.

Spletišče uporablja naslednje tehnologije: HTML5, CSS3, jQuery v1.10.2, jpeg, jpg, png, mpeg4, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, jpg, jpeg, odt.

png, mpeg4, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, jpg, jpeg, odt.