Back to top
© Sakari Kiuru, Finska agencija za kulturno dediščino

Pouk o okolju v parku Sindibrychau za razred 3B nemške šole v Helsinkih (Deutsche Schule Helsinki), 26. maj 2020. Ko so se šole sredi maja ponovno odprle, so nekatere učne ure potekale na prostem, nekatere pa v zaprtih prostorih. V ozadju je učitelj za otroke s posebnimi potrebami Anmol Dogar.