Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

Podporni delavci mladinske organizacije YMCA v Exeterju – Peter Hall

Peter Hall je podporni delavec mladinske organizacije YMCA Exeter, ki se je med zaprtjem zelo izkazal. Ko so bile za 31 mladih, nastanjenih v mladinskem domu, pretrgane vse vezi, rutina in povezave s skupnostjo, se je Peter odzval z izjemnim pogumom. Veliko časa je bil prisoten v domu in mladim, ki so zaradi krize občutili stisko ali jih je bilo strah, nudil oporo, z njimi pa je bil povezan tudi na daljavo. Tako so se počutili manj sami.