Back to top
Opozorilo pred minami v vasi, Okolica Luganska, vzhodna Ukrajina, 2017–2020
© Hiša evropske zgodovine, Bruselj, Belgija

Vojne

Leta 1999 se je končala vojna na Kosovu, ki je bila zadnji oboroženi konflikt v najbolj nasilnem stoletju evropske zgodovine. A upanje, da se take grozote ne bodo nikoli več ponovile, se je izjalovilo. Nekatere nekdanje sovjetske republike so postale žrtev geopolitičnih teženj sosede Rusije. Regionalne oborožene napetosti in „zamrznjeni“ konflikti so postali del današnje stvarnosti v Evropi. Civilisti v Gruziji in Ukrajini so priča vojaškim akcijam in grozotam. Evropejci v teh državah so doživeli hude življenjske travme in mnogi so izgubili življenje ali dom.

Območja, kjer so včasih tekle bojne črte, so še vedno nevarna zaradi protipehotnih min in neeksplodiranega streliva.