Back to top
Po sledeh moje Evrope
© HHiša evropske zgodovine, Bruselj, Belgija

Po sledeh moje Evrope

Kaj združuje ljudi v Evropi? Raznolikost Evrope je v veliki meri posledica čezmejnih srečanj in kulturne izmenjave.