Back to top
Vojne plinske maske
Združene države Amerike
1917
Hulton Archive/ Stringer/ Getty

Leta 1915 so nemške sile pri belgijskem Ypresu prvič uspešno uporabile bojni strup. Zamisel o uporabi plina kot orožja se je razvila kot poskus, da bi presegli zastoj pri vojskovanju v jarkih. Uporabili so klorove in bromove spojine ter iperit. Dejanske smrtne žrtve sicer niso bile tako številne, psihološki učinek na vojake pa je bil zelo velik. Plinska maska odlično ilustrira, kako je vojna razčlovečila posameznika.