Back to top
Razredna fotografija
Bolgarija, šestdeseta leta 20. st.
Zasebna zbirka

V tem obdobju so se evropski izobraževalni sistemi zelo spremenili. S cvetočim gospodarstvom in socialno državo se je državna podpora povečala na vseh ravneh, kar je pomenilo boljši dostop do izobraževanja za več otrok in mladih, ne le za privilegirano manjšino.