Back to top
Evropa v hladni vojni
Francija, ok. leta 1948
Plakat
Reprodukcija
Centre international de recherche sur l’imagerie politique, Pariz, Francija

V Zahodni Evropi se je krepilo upanje v združeno Evropo, saj so se ljudje v njej vedno bolj počutili ujete med dve velesili. Ideja o evropski celini kot „tretji sili“ je sčasoma odprla pot tesnejšemu čezmejnemu sodelovanju.