Back to top
Maketa trisobnega stanovanja „WBS 70“
Vzhodna Nemčija, v sedemdesetih letih 20. st.
Kopija
Deutsches Historisches Museum, Berlin, Nemčija

Satelitska mesta in večja naselja so bila zgrajena po načelih modernistične arhitekture. Ob vozliščih prometnih in javnih storitev so bili zgrajeni kilometri povsem enakih sivih cementnih blokov. Negativnih posledic, ki sta jih tako skrajni funkcionalizem in stroga estetska standardizacija imeli na življenje ljudi in družbeno tkivo, so se zavedli šele kasneje.