Back to top
Protijedrske priponke
Evropa, 1970–1985
Amsab-Institute of Social History, Ghent, Belgija

Pojavila so se nova družbena gibanja. V zahodni Evropi so mladi odšli na ulice s transparenti v podporo enakopravnosti spolov in oseb LGBT, okoljskim vprašanjem in mirovnim gibanjem. Resno so se spraševali, kako in če sploh lahko parlamentarna demokracija odgovori na njihove potrebe.