Back to top
Doza za nabirko. Podpora Solidarnosti
Švedska, 1980–1989
Ośrodek Karta, Varšava, Poljska
1989 – revolucionarno leto v evropski zgodovini

Na Poljskem so se v osemdesetih letih prejšnjega stoletja začeli vse bolj upirati komunistični vladavini, potem ko je bilo že v petdesetih letih več delavskih vstaj. Stavkajoči delavci v gdanski ladjedelnici so ustanovili svobodni sindikat Solidarnost in zahtevali boljše življenjske razmere in politične reforme.