Back to top
Potni list ES/Danske
Danska, 1994
Zasebna zbirka, Bruselj, Belgija

Evropski potni list, uveden leta 1985, odraža nove možnosti prostega gibanja in je eden od konkretnih ukrepov Evropske skupnosti, da bi ustvarila občutek evropskega državljanstva.