Back to top
80 000 strani prava EU
Nizozemska, 2003
Rem Kolhaas
Hiša evropske zgodovine, Bruselj, Belgija

Kaj je evropeizacija? To je sprejetje in izvajanje skupnih zakonov v vseh državah članicah EU, vse večje zbliževanje njihovih interesov in vse večja podobnost med njimi. Ti zakoni, znani kot pravni red Skupnosti, so nastajali več desetletij, države, ki se pridružijo EU, pa jih morajo vključiti v svoje nacionalne pravne sisteme.